આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાતનાં માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 24 ઓક્ટોબર 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (24.10.2021)

રાજકોટ : ૮૪૪ થી ૧૩૯૧

ભાવનગર : ૯૩૫ થી ૧૪૨૫

જામનગર : ૧૦૨૧ થી ૧૬૪૦

અમરેલી : ૭૪૬ થી ૧૮૦૦

ગોંડલ : ૯૯૫ થી ૨૦૬૧

બોટાદ : ૧૧૨૦ થી ૧૩૦૪

વિસનગર : ૯૧૧ થી ૧૭૨૪

મોરબી : ૮૩૦ થી ૧૮૬૨

મહુવા : ૭૫૫ થી ૧૭૦૯

તળાજા : ૧૦૪૪ થી ૨૪૦૦

હળવદ : ૬૯૦ થી ૨૩૯૬

જેતપુર : ૯૭૮ થી ૧૭૨૧

વાંકાનેર : ૧૦૦૦ થી ૧૪૫૨

કાલાવડ : ૮૫૧ થી ૧૩૯૦

જસદણ : ૮૨૫ થી ૨૨૫૫

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.