આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાતનાં માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 23 ઓક્ટોબર 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (23.10.2021)

રાજકોટ : ૮૮૭ થી ૧૫૩૫

ભાવનગર : ૧૦૭૭ થી ૧૩૧૬

જામનગર : ૯૧૫ થી ૧૪૯૦

અમરેલી : ૭૨૧ થી ૧૬૧૧

ગોંડલ : ૧૦૭૧ થી ૧૨૫૫

બોટાદ : ૭૪૪ થી ૧૭૩૧

વિસનગર : ૯૬૨ થી ૨૧૬૦

મોરબી : ૧૦૦૧ થી ૨૪૯૧

મહુવા : ૯૦૦ થી ૧૪૧૧

તળાજા : ૮૦૫ થી ૨૫૫૭

હળવદ : ૧૦૫૧ થી ૧૮૨૭

જેતપુર : ૯૫૫ થી ૧૯૧૪

વાંકાનેર : ૭૩૪ થી ૧૪૦૭

કાલાવડ : ૮૪૫ થી ૨૨૩૦

જસદણ : ૧૧૬૩ થી ૨૬૮૫

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.