આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 30 ઓક્ટોબર 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (30.10.2021)

રાજકોટ : ૯૯૫ થી ૧૮૪૨

ભાવનગર : ૧૦૧૦ થી ૧૬૯૧

જામનગર : ૧૧૭૦ થી ૧૫૭૮

અમરેલી : ૯૯૫ થી ૧૯૫૦

ગોંડલ : ૧૧૩૨ થી ૨૧૪૧

બોટાદ : ૯૫૫ થી ૨૨૨૩

વિસનગર : ૧૨૨૫ થી ૧૮૪૨

મોરબી : ૧૧૩૦ થી ૧૭૦૦

મહુવા : ૧૦૬૧ થી ૧૬૬૪

તળાજા : ૧૦૭૫ થી ૧૫૩૪

હળવદ : ૮૯૦ થી ૧૬૧૧

જેતપુર : ૧૦૩૨ થી ૧૮૨૦

વાંકાનેર : ૧૧૪૧ થી ૧૯૯૯

કાલાવડ : ૧૦૦૫ થી ૨૧૮૮

જસદણ : ૯૯૯ થી ૧૭૯૦

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.