આજના કપાસનાં ભાવ, સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Commodity Price 17 ઓક્ટોબર 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (17.10.2021)

રાજકોટ : ૧૦૨૧ થી ૧૭૭૧

ભાવનગર : ૬૪૪ થી ૧૪૪૪

જામનગર : ૮૮૦ થી ૨૧૧૦

અમરેલી : ૮૫૫ થી ૨૨૭૫

ગોંડલ : ૯૦૦ થી ૧૮૦૦

બોટાદ : ૭૦૫ થી ૧૭૦૧

વિસનગર : ૯૪૪ થી ૨૧૪૪

મોરબી : ૧૦૦૫ થી ૨૨૭૫

મહુવા : ૭૦૦ થી ૨૫૫૦

તળાજા : ૯૫૪ થી ૧૬૫૪

હળવદ : ૮૧૪ થી ૧૫૫૦

જેતપુર : ૮૩૧ થી ૧૬૬૧

વાંકાનેર : ૯૦૦ થી ૧૬૨૨

કાલાવડ : ૧૦૦૧ થી ૧૮૪૫

જસદણ : ૧૧૧૦ થી ૧૯૫૦

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.