આજના કપાસનાં ભાવ, સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 19 ઓક્ટોબર 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (19.10.2021)

રાજકોટ : ૯૬૧ થી ૧૫૯૦

ભાવનગર : ૮૧૦ થી ૧૩૫૬

જામનગર : ૭૦૦ થી ૧૪૭૫

અમરેલી : ૧૧૧૧ થી ૧૭૦૦

ગોંડલ : ૧૦૬૦ થી ૧૬૨૨

બોટાદ : ૧૦૭૧ થી ૨૩૦૦

વિસનગર : ૮૮૧ થી ૧૮૨૫

મોરબી : ૯૯૯ થી ૧૬૫૫

મહુવા : ૯૮૫ થી ૧૪૪૨

તળાજા : ૧૧૨૦ થી ૨૫૬૦

હળવદ : ૮૭૭ થી ૧૫૯૫

જેતપુર : ૬૯૧ થી ૧૭૫૪

વાંકાનેર : ૮૭૨ થી ૧૯૦૦

કાલાવડ : ૯૩૧ થી ૨૪૫૧

જસદણ : ૧૦૩૫ થી ૨૬૭૧

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.