આજના કપાસનાં ભાવ, સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 21 ઓક્ટોબર 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (21.10.2021)

રાજકોટ : ૯૨૫ થી ૧૩૯૦

ભાવનગર : ૮૪૧ થી ૧૪૬૦

જામનગર : ૭૫૬ થી ૧૫૫૧

અમરેલી : ૧૦૦૪ થી ૧૮૦૦

ગોંડલ : ૯૨૪ થી ૧૩૧૦

બોટાદ : ૯૯૯ થી ૧૩૭૫

વિસનગર : ૧૦૫૫ થી ૧૬૩૫

મોરબી : ૧૧૧૯ થી ૨૧૫૧

મહુવા : ૮૬૧ થી ૨૪૪૧

તળાજા : ૭૭૫ થી ૨૫૫૫

હળવદ : ૮૧૧ થી ૧૪૨૨

જેતપુર : ૯૩૫ થી ૧૫૮૧

વાંકાનેર : ૧૦૪૧ થી ૧૭૦૦

કાલાવડ : ૧૧૨૦ થી ૧૬૩૦

જસદણ : ૭૯૫ થી ૨૧૫૦

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.