આજના કપાસનાં ભાવ, સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 20 ઓક્ટોબર 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ :

Today’s Cotton Rate (20.10.2021)

રાજકોટ : ૯૬૧ થી ૧૩૬૫

ભાવનગર : ૬૭૦ થી ૧૨૫૦

જામનગર : ૧૦૬૬ થી ૧૫૯૯

અમરેલી : ૮૧૧ થી ૧૮૧૧

ગોંડલ : ૧૦૪૦ થી ૧૭૪૧

બોટાદ : ૭૧૧ થી ૧૬૫૫

વિસનગર : ૬૪૪ થી ૧૩૦૦

મોરબી : ૯૫૧ થી ૧૪૫૫

મહુવા : ૧૦૪૪ થી ૧૬૫૪

તળાજા : ૯૭૫ થી ૧૨૯૦

હળવદ : ૧૦૦૧ થી ૨૧૧૧

જેતપુર : ૧૧૧૯ થી ૨૪૪૫

વાંકાનેર : ૧૦૨૮ થી ૧૩૦૦

કાલાવડ : ૯૦૦ થી ૨૨૧૦

જસદણ : ૮૪૬ થી ૧૪૯૦

રોજબરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે આપણા આ પેજને લાઇક કરી લેજો.