બીજાનો જીવ બચાવવા જતાં થયું મોત : સુરતના વિદ્યાર્થી પર ટ્રક ફરી વળ્યો, આશાસ્પદ યુવાનનું મોત

મિત્રો એકની ભૂલની સજા બીજાએ જીવ આપીને ચૂકવવી પડી હોય તેઓ કાળમુખો અકસ્માત સુરતમાં સર્જાયો હતો. આ અકસ્માત સુરતના ભાઠેના

Read more