વિદ્યાર્થીએ જવાબમાં એવું લખ્યું કે શિક્ષક પહોંચી ગયો કોમામાં, વિદ્યાર્થીની જવાબવહી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ

મિત્રો આજકાલનાં બાળકો ખૂબ જ ચંચલ હોય છે અને સ્માર્ટ હોય છે. સોશિયલ મીડિયા એક એવી વસ્તુ છે કે જ્યાં

Read more