આ વર્ષે થશે પૃથ્વીનો વિનાશ : વૈજ્ઞાનિકોએ આપી મોટી ચેતવણી

વૈજ્ઞાનિક રિપોર્ટ પબ્લિશ કરનાર દુનિયાની સૌથી મોટી મેગેઝીન “નેચર” દ્વારા એક સર્વે કરવામાં આવ્યો છે જેને લઇને જગતભરના વૈજ્ઞાનિકો પરેશાન

Read more