બગસરા તાલુકાના કાગદડી ગામે બોરમાંથી મોટર કાઢતા લાગ્યો વીજ કરંટ, બે ખેડૂતોના મોત

બગસરા નજીક આવેલ કાગદડી ગામની સીમમાં બોરમાંથી મોટર કાઢવા માટે ઘોડીનો દંડો ઉભો કરવા જતા અકસ્માતે ઘોડીનો દંડો ઉપરથી પસાર

Read more