ગ્રીષ્માનો કોલેજનો અને તેની જિંદગીનો છેલ્લો વિડીયો આવ્યો સામે, જુઓ કોલેજમાં શું કરતી હતી

ગ્રીષ્મા હત્યા કેસમાં રોજ નવા નવા ખુલાસાઓ સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે ગ્રીષ્માનું ગળું કાપીને હત્યા કરનાર ફેનીલને લઇને મોટો

Read more