લગ્નમાં નાચતા નાચતા વરરાજાનું મોત, ખુશીનો પ્રસંગ ફેરવાયો માતમમાં

સુરતના માંડવીના અરેઠ ગામમાં એક ખૂબ જ દુઃખદ પ્રસંગ બન્યો હતો. આ ગામમાં લગ્ન પ્રસંગ ના આગલા દિવસે નાચતા નાચતા

Read more