વડોદરામાં બોઈલર ફાટતા ચાર લોકોના કરૂણ મોત, કંપની સામે લેવાશે કડક પગલાં

વડોદરાની અંદર વડસર બ્રીજ પાસે આવેલી એક કંપનીમાં બોઇલર ફાટતાં કંપનીમાં કામ કરતા અને કર્મચારીઓ દાઝયા છે. કેન્ટોન લેબોરેટરી નામની

Read more