બન્ને ડોઝ લેનારને મળશે ફ્રી ટ્રીપ, બધા લોકો જરૂર જોઈ લો

કોરોના મહામારીમાં કોરોના સામે રક્ષણ મેળવવા માટે વેક્સિન ફરજિયાત છે અને બધા લોકો વેક્સિન લઇ રહ્યા છે ત્યારે વેક્સિનેશનને પ્રોત્સાહન

Read more