યુદ્ધનું મૂળ કારણ જ સમાપ્ત, હવે નહીં થાય યુદ્ધ? જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે યુક્રેન માટે નાટો સદસ્યતાની માંગને લઇને હવે તેઓ જોર કરી રહ્યા નથી. રાષ્ટ્રપતિએ તે સંવેદનશીલ મામલો

Read more