હરીશસિંહ પરમારનો બદલો લેશે ગુજરાતની આ બે દીકરીઓ, આર્મીમાં થયું સિલેક્શન

ગુજરાત માટે સૌથી મહત્વના અને આનંદદાયક સમાચાર કે ગુજરાતની બે દીકરીઓનું ભારતીય સેનામાં સિલેક્શન થયું છે અને બંને દીકરીઓ સગી

Read more