7.7 ની તીવ્રતાનો ભયાનક ભૂકંપ, સુનામીની ચેતવણી જાહેર

મિત્રો ઇન્ડોનેશિયામાં ભયંકર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે અને ત્યાર બાદ સુનામીની ચેતવણી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. જેથી ઇન્ડોનેશિયાના લોકોમાં

Read more