ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે સરકાર આપી રહી છે એક લાખ રૂપિયા દરેક ખેડૂતો સુધી પહોંચાડો

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને દર વર્ષે 6 હજાર રૂપિયા આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સરકાર ખેડૂતોને બિયારણ,

Read more