મજેદાર ઉખાણાં | ગુજરાતી પહેલીયા, કોયડાઓ | Gujarati Ukhana & Paheliya

આજે જોઈશું મજેદાર ચટપટા અટપટા એવા 10 ઉખાણા અને કોયડાઓ  (જવાબ જોતા પહેલા જવાબ કોમેન્ટ કરજો)   ઉખાણું – 1

Read more

મજેદાર ગુજરાતી ઉખાણા | કોયડા | પહેલીયા | Ukhana | Paheliya | Puzzle | Koyda

ઉખાણું : 1 એવી કઈ ચીજ છે?? જે ચાલતા ચાલતા થાકી જાય તો તેની ગરદન કાપવાથી ફરીથી ચાલતી થઈ જાય?

Read more