વિદેશની ધરતી પરથી હજારો રૂપિયા લઈને આવ્યા માનતા પૂરી કરવા માં મોગલ ધામ, આ ભક્ત સાથે જે થયું…

મિત્રો સમગ્ર ભારતમાં દેવી દેવતાઓના મંદિરો આવેલા છે અને ઘણી જગ્યા ઉપર ચમત્કારો પણ થતા હોય છે અને દેવી-દેવતાઓ પરચા

Read more

માં મોગલને પ્રસન્ન કરવા માટે મણીધર બાપુએ આપ્યા વિશેષ ઉપદેશો : માત્ર આટલું કરવાથી તમારા બધા દુઃખ માં હરી લેશે!!

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે એક અલૌકિક શક્તિ દ્વારા સમગ્ર બ્રહ્માંડનું નિર્માણ થયું છે અને ચાલી રહ્યું છે જેને આપણે

Read more