મંદિરમાં રહેલી પિત્તળની મૂર્તિઓથી લઈને પૂજાની થાળી વગેરે સાફ કરવાની 5 ટીપ્સ

મિત્રો જ્યારે આપણે ભગવાનની નવી મૂર્તિ ખરીદીએ છીએ ત્યારે ખૂબ જ ચમકદાર હોય છે પરંતુ ધીમે-ધીમે મૂર્તિની ચમક ઓછી થવા

Read more