જે લોકોએ વેક્સિન નથી લીધી તેના માટે સૌથી મહત્વના સમાચાર, બધા ખાસ જુઓ

ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેષ પટેલે જણાવ્યું કે જામનગરમાં ઓમિક્રોનનો એક કેસ મળ્યો છે. આ ઉપરાંત high-risk દેશમાંથી દિવસની 8-10 ફ્લાઈટ

Read more