ગુજરાત સરકારે જાહેર કરી નવી કોરોનાની ગાઈડલાઈન : જુઓ કેવા લાગ્યા પ્રતિબંધો?

મિત્રો ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસમાં અચાનક મોટો ઉછાળો આવતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાત્રી

Read more