ખેડૂતો માટે આનંદના સમાચાર : કપાસ ૧૪ હજારની સર્વોચ્ચ સપાટીએ પહોંચ્યો

મિત્રો આ વર્ષે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. ખાસ કરીને કપાસનુ વાવેતર કરતા ખેડૂતોનો

Read more