પુરાણોની ભવિષ્યવાણી : જ્યારે આ બે પર્વત ભેગા થશે ત્યારે થશે મહાપ્રલય!!

ભારતના બાર જ્યોતિર્લિંગમાનું એક જ્યોતિર્લીંગ એટલે કેદારનાથ. કેદારનાથ હિન્દુ ધર્મનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ તીર્થધામ છે. ઉત્તરાખંડના હિમાલયના કેદારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગનું મંદિર લોકોની

Read more