સગી માં એ પોતાના છ બાળકોને એક પછી એક કુવામાં ફેંકી દીધા, કારણ જાણીને ચોકી જશો!

મિત્રો મહારાષ્ટ્રના રાયગઢમાંથી એક હૃદયને ધ્રુજાવી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી છે જેમાં એક સગી જનેતાએ પોતાના છ સગીર બાળકોને

Read more