કોરોનાનો કેસ નોંધાતા દેશમાં લાગ્યું ફરીથી કડક લોકડાઉન, થઈ જાવ સાવધાન

આપણે જાણીએ છીએ કે છેલ્લા એક વર્ષથી કોરોનાના કેસમાં ધીમેધીમે ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આ મહામારીને કારણે સેંકડો લોકોએ પોતાના

Read more