ભારે કરી : અમદાવાદી કાકી સગાં ભત્રીજાને લઈને ભાગી ગયા

મિત્રો કહેવાય છે કે પ્રેમ આંધળો હોય છે પરંતુ અહીંયા તો પ્રેમ એટલો બધો આંધળો થઈ ગયો છે કે કાકી

Read more