દુનિયાના સૌથી મોટા મુસ્લિમ દેશના રૂપિયાની નોટ ઉપર છે ગણેશ ભગવાનનો ફોટો, જાણો શું છે તેની પાછળનું રહસ્ય?

વિશ્વનો સૌથી મોટો મુસ્લિમ દેશ એટલે ઈન્ડોનેશિયા એ જ્યાં સૌથી વધુ મુસ્લિમ આબાદી છે અને દુનિયાનું ત્રીજું સૌથી મોટું લોકતંત્ર

Read more