લોકડાઉન 3.0 : અત્યારના તાજા સમાચાર | શાળા-કોલેજ શિક્ષણ વિભાગ | ગુજરાત સમાચાર, Gujarat Samachar | Lockdown

કોરોનાનું સંક્રમણ મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યું છે ત્યારે ત્યાંની સરકારે એક નવી ગાઇડલાઇન જાહેર કરી છે. નવી ગાઇડલાઇન

Read more