આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 11 November 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ : Today’s Cotton Rate (11.11.2021) રાજકોટ : ૧૩૨૪ થી ૨૩૫૦

Read more