નીતિન ગડકરીની મોટી જાહેરાત : હવેથી દરેક વાહનમાં આ વસ્તુ ફરજીયાત રાખવી પડશે

મિત્રો કેન્દ્રીય રોડ મિનિસ્ટર નીતિન ગડકરીએ રાજ્યસભામાં જણાવ્યું છે કે જો કારમાં એર બેગ કામ કરતી હોત તો 2020 ના

Read more