નિર્જળા ભીમ અગિયારસના દિવસે આ 4 કાર્ય ભૂલથી પણ ના કરવા જોઈએ

નમસ્કાર મિત્રો આપણે જાણીશું કે નિર્જળા ભીમ એકાદશીના દિવસે ક્યાં ક્યાં ચાર કાર્ય છે જે આપણે બિલકુલ ના કરવા જોઇએ.

Read more