શું તમે જાણો છો હનુમાનજીની ઉડવાની ઝડપ કેટલી હતી? જાણી લેશો તો તમને હનુમાનજીની શક્તિનો ખ્યાલ આવી જશે

હનુમાનજી આ કળિયુગમાં સૌથી વધારે જાગૃત અને સાક્ષાત દેવતા છે તેને કળિયુગના ભગવાન પણ માનવામાં આવે છે. કળિયુગમાં હનુમાનજીની ભક્તિથી

Read more