અખાત્રીજના પાવન દિવસે ચૂપચાપ અહીં ફેંકી દો એક મુઠ્ઠી ચોખા, અઢળક ધન આવશે

મિત્રો હિન્દુ ધર્મમાં ચોખાનું વિશેષ મહત્વ આંકવામાં આવ્યું છે તેથી જ દરેક પૂજામાં ચોખાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વર્ષનો સૌથી

Read more