જિંદગીમાં પહેલીવાર પતંગની દોર હાથમાં પકડનાર તનયનો જિંદગીનો દોર કપાઈ ગયો, પરિવારે એકનો એક દીકરો ગુમાવ્યો

મિત્રો ઉત્તરાયણ નજીક આવી રહી છે અને અકસ્માતના કિસ્સાઓ પણ ધીમે ધીમે સામે આવી રહ્યા છે. સુરતમાં પતંગ ચગાવતા એક

Read more