સૌરાષ્ટ્રમાં થયો ચમત્કાર : ગુજરાતના આકાશમાં દેખાય ઉડતી ટ્રેઈન, જુઓ વિડિયો

મિત્રો ગુજરાતના આકાશમાં ઘણા સમયથી ખગોળીય ઘટનાઓ નજરે પડે છે જેમાં ક્યારેય આકાશમાંથી અગનગોળા નીચે આવતા જોવા મળે છે તો

Read more