દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડવાને લઈને સરકારે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું, ફટાકડા ફોડતા પહેલાં જોઈ લો

મિત્રો દિવાળી નજીક આવી રહી છે ત્યારે મોટાભાગના લોકો દિવાળીની ઉજવણી ફટાકડા ફોડીને કરતા હોય છે ત્યારે આ વર્ષે ફટાકડા

Read more