બ્રેકિંગ ન્યુઝ : EVM મશીનના ગોટાળાને લઇને થઈ ગયો મોટો ખુલાસો

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે હાલમાં ભારતમાં બધી જગ્યાએ ચૂંટણી ઇવીએમ મશીન દ્વારા કરવામાં આવે છે પરંતુ પહેલા બેલેટ પેપરથી

Read more