રસ્તા પર નીકળતા પહેલા વાંચી લેજો : જો તમે ભૂલથી પણ આ બે વાહનોની આગળ આવ્યા હોય તો 10000 રૂપિયાનો દંડ થશે

મિત્રો તમે તમારું વાહન લઇને રસ્તા પર મુસાફરી કરી રહ્યા છો તો તમારે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. જો

Read more