નર્મદા નદીમાં જોવા મળ્યો મોટો ચમત્કાર : ચમત્કાર જોવા લોકો થયા એકઠા

મિત્રો કળિયુગમાં પણ અત્યારે ચમત્કાર થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે રામાયણકાળમાં લંકા સુધી પહોંચવા માટે ભગવાન શ્રીરામે તરતા પથ્થરનો

Read more