વરસાદે તાંડવ મચાવ્યું : અતિભારે વરસાદથી 1700 ગામડા પાણીમાં ડૂબ્યા, 8 લોકોના મોત

મિત્રો આસામમાં ભારે વરસાદને કારણે ભયાનક પૂરની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઇ છે 25 જિલ્લાના 11 લાખ લોકો પૂરથી અસરગ્રસ્ત થયા છે.

Read more