જો આધારકાર્ડમાં તમારો ફોટો ના ગમતો હોય તો આ રીતે સરળતાથી બદલી નાખો

અત્યારના સમયમાં આધારકાર્ડ દેશના દરેક નાગરિક માટે મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ બની ચૂક્યું છે. કોઇપણ પ્રાઇવેટ કે સરકારી કામ માટે તમારા આધાર

Read more

UIDAIની મોટી જાહેરાત : હવે આધારકાર્ડમાં નામ, સરનામું અને ફોન નંબર સરળતાથી કરી શકાશે અપડેટ

ભારતમાં રહેતા કોઈ પણ નાગરિકને ઓળખવા માટે આધાર કાર્ડ એક અગત્યનું ડોક્યુમેન્ટ બની ગયું છે. આધારકાર્ડ વિના તમે ક્યાંય પણ

Read more