આખલાએ મચાવ્યો આંતક : વૃદ્ધાને પેટમાં શીંગડા મારી આંતરડા કાઢી નાખ્યા બહાર!

મિત્રો દિવસેને દિવસે રોડ ઉપર રખડતા પશુઓનો આતંક વધી રહ્યો છે. ગીર સોમનાથના ઉનાનાં પાલડી પાસે એક આખલાએ વૃદ્ધ મહિલા

Read more