વાવાઝોડુ “અસની” આવી રહ્યું છે : આ વિસ્તારોમાં મચાવી શકે છે તબાહી, સાવધાન

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી સપ્તાહે બંગાળની ખાડીમાં અસની નામનું તોફાન આવી શકે છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ હિંદ મહાસાગરમાં બનેલો એક નીચા

Read more