આ વર્ષ સુધીમાં ખતમ થઈ જશે ભોજન, વૈજ્ઞાનિકોએ આપી ચેતવણી, આ વસ્તુને કારણે થશે વિશ્વયુદ્ધ!!

મિત્રો દુનિયાભરમાં વસ્તી દિવસેને દિવસે વધી રહી છે અત્યાર સુધીમાં આખી દુનિયાની વસ્તી સાત અરબ કરતાં પણ વધુ વધી ગઈ

Read more