મહિલાએ આપ્યો બે માથાવાળી અનોખી બાળકીને જન્મ : ડોક્ટર પણ થઈ ગયા આશ્ચર્યચકિત !

આપણે સમાજમાં જોઈએ છે કે ઘણી વખત બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે બાળક કોઇ મોટી બીમારીથી પીડાતો હોય અથવા કોઈ અંગની

Read more