જો તમારા ખિસ્સામાં આ પ્રકારની નોટ હોય તો થઈ જાવ સાવધાન, હવે RBI બંધ કરશે આવી નોટ!!

રીઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે આરબીઆઇ દ્વારા ચલણી નોટો પર એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આપણે જાણીએ છીએ

Read more