દિવાળી ભેટ / લોકો માટે મોદી સરકારની બે મોટી યોજના, જાણો શું થશે લાભ?

મિત્રો પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીનો “સ્વચ્છતા ત્યા પ્રભુતા” નો મંત્ર સાકાર કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે બે મોટી યોજનાઓનો

Read more